Leveringsvoorwaarden

Ons bedrijf is een volwaardige winkel met een showroom en groot assortiment. Naast dat u altijd welkom bent bij ons (op afspraak), kunt u natuurlijk ook gebruiken maken van de online mogelijkheden tot bestellen. Uw bestelling wordt na ontvangst van betaling via de bezorgdienst GLS verstuurd naar u. Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW, met uitzondering de Occasions

Transport
Wij versturen alle pakketten meestal dezelfde dag en accepteren de verantwoordelijkheid tijdens het transport van onze locatie naar U toe. De verantwoordelijkheid wordt overgedragen op het moment dat u het pakket ontvangt. Zendingen naar ons toe zijn op verantwoordelijkheid van de verzender totdat wij het hebben ontvangen.

Foutieve levering
Wanneer een product niet conform de specificaties is vermeld op onze website kunt u het te allen tijde binnen 7 dagen retour sturen naar ons en krijgt u een alternatief product of uw geld terug. Met uitzondering van softwarepakketten. Software kan nimmer worden geretourneerd.

Annuleren
U kunt uw bestelling kosteloos annuleren zolang deze nog niet door ons verzonden is.
Wanneer de bestelling al verzonden is kunt u de procedure voor 'Retourneren' (zie hieronder) volgen.
Wanneer u een rembourszending weigert zullen wij een rekening sturen voor de door ons gemaakte kosten.

Retourneren
Wanneer u, om welke reden dan ook, de producten niet wilt hebben dan kunt u deze binnen zeven dagen aan ons retour sturen, mits het artikel in originele en ongeopende verpakking wordt geretourneerd. Met uitzondering van softwarepakketten. Software kan nimmer worden geretourneerd. De kosten voor retour zenden moet u zelf betalen. Zodra wij de producten retour hebben ontvangen storten wij het bedrag minus de verzendkosten terug op uw rekening. Vergeet niet uw rekeningnummer te vermelden zodat wij weten waar we het bedrag naar over moeten maken.

Bezorgen
De producten die u heeft besteld worden via onze vervoerder afgeleverd op het adres dat u heeft opgegeven. Hierbij gelden de leveringsmomenten van onze vervoerder. Dit betekent dat bestellingen overdag afgeleverd worden. Bent u niet thuis, dan zult u een formulier in de brievenbus vinden met daarop de volgende afleverdatum. Wanneer u ook op dat moment niet thuis aanwezig bent, dan kan de bestelling bij het dichtstbijzijnde postkantoor worden opgehaald.

Garantie-afhandeling
Wanneer u een defect product heeft dient u deze bij ons aan te melden per e-mail op bestel@studiodedijk.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een RMA nummer.

Na ontvangst van uw RMA zullen wij het product testen en binnen 5 werkdagen u uitsluitsel geven over de verdere afhandeling. In de meeste gevallen word het product binnen 10 werkdagen vervangen of gerepareerd.

Garantieperiode
Wij geven standaard op alle producten 3 jaar garantie. Op supplies geven wij een beperkte garantie periode van drie maanden. Op tweedehands goederen geven wij standaard drie maanden garantie, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Garantievoorwaarden
Voor bijna alle producten geld dat alleen garantie word gegeven door de fabrikanten en ook indirect door ons wanneer het product in originele verpakking retour komt. In alle gevallen dient bij een RMA het product goed verpakt te zijn. Zonder degelijke verpakking wordt een RMA niet behandeld en vervalt de garantie.

Levertijd
In (bijna) alle gevallen worden onze producten binnen 1 à 2werkdagen bij u aangeboden. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn, dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen. Mocht de levertermijn van maximaal 5 werkdagen niet haalbaar zijn dan bent u gerecht zonder extra kosten uw order te annuleren.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.Openingstijden